BESIP – Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

besip_nove

22. června 2015 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v areálu 33. ZŠ T. Brzkové v  Plzni pro děti z Dětských domovů Plzeňského kraje.

.

.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je vyvrcholením přípravy pro  bezpečnou  účast  v silničním  provozu.

Soutěže se účastnilo 7 dětí, které se pilně připravovaly. Soutěžilo se v několika disciplínách – jízda na kole podle pravidel  provozu  na pozemních komunikacích, testy z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, poskytování první pomoci.

Děti obsadily 1. místo – měly ze svého úspěchu ohromnou radost a povzbudilo je to v další přípravě.