Předvánoční posezení u vánočního stromečku v Blovicích

I letos jsme na naší rodinné skupině uspořádali předvánoční posezení u vánočního stromečku, tato akce připadla na 10. 12. 2014.


Jako každý rok jsme zvali naše sponzory, přátele, příbuzné dětí, učitele a další, kteří pro naši rodinnou skupinu hodně znamenají. Nezapomněli na nás, a toho si velice vážíme, ani naši milí přátelé z Německa, z partnerského města Triptisu – pan Arthur s manželkou, pan starosta města Triptisu s dalšími členy z městského úřadu. Nesmíme zapomenout, že přišel také starosta Blovic – pan Poduška, s místostarostou panem Hodkem. Dalším hostem byla naše paní doktorka Mudr. Doušová, zástupce Unibricku s manželkou a mnoho dalších milých hostů.
Společně s dětmi jsme pro naše hosty připravily občerstvení, příjemné vánoční prostředí a po dobu vánočního posezení nám zněly vánoční koledy, které daly celému dni skvělou vánoční atmosféru. Součástí posezení byl i kulturní program, ve kterém vystoupily naše děti.
Všichni jsme se skvěle bavili, na závěr jsme všem poděkovali za jejich účast a za dárky, které přinesli našim dětem.