Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. NázevDětský domov, Nepomuk
2. Důvod a způsob založeníZřízen na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 70/01 ze dne 23.října 2001 pod č.j. bH/778/01.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním § 24 a § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.
3. Organizační strukturaOrganizační struktura je součástí vnitřní směrnice S.01_Organizační řád

4. Kontaktní spojeníDětský domov, Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk, 335 01   Telefon: 371 591 648
email: info@ddnepomuk.cz   Kontakt na vedení DD a rodinné skupiny na webových stránkách zde

4.1 Kontaktní poštovní adresaDětský domov, Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk, 335 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuPodrobné kontakty na jednotlivé budovy ZDE
4.3 Úřední hodinyVšední dny: 8:00 – 15:00 (administrativa), 24 hodin/7 dní v týdnu rodinné skupiny.
4.4 Telefonní číslaKompletní telefonní seznam je ZDE
4.5 Adresa internetových stránekwww.ddnepomuk.cz
4.6 Adresa podatelnyDětský domov, Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk, 335 01
4.7 Elektronická adresa podatelnysocialni@ddnepomuk.cz info@ddnepomuk.cz ekonom@ddnepomuk.cz reditel@ddnepomuk.cz
4.8 Datová schránkaeh9jrfe
5. Případné platby lze poukázat78–3064960207/0100  78 – 3067290237/0100 – sponzorské konto
(Všechny dary přijaté na sponzorský účet budou považovány za dary účelově určené na činnost organizace)
6. IČO49180924
7. Plátce daně z přidané hodnotyNejsme plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůSeznam hlavních dokumentů je přístupný na webu ZDE
8.2 RozpočetNahlédnutí v kanceláři ekonoma dětského domova po předchozí domluvě.
9. Žádosti o informaceSvobodný přístup k informacím dle Zákona 106/1999 Sb. Směrnice ZDE
10. Příjem podání a podnětůŽádosti a další podání je možné doručit osobně řediteli domova, zaslat písemně na adresu domova, elektronicky na emailovou adresu domova, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle ředitele. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podněty je možno podávat v souladu s vnitřním řádem.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyDokumenty DD Nepomuk jsou elektronicky uloženy ZDE
11.2 Vydané právní předpisyDD Nepomuk nevydává právní předpisy. Vnitřní předpisy jsou přístupny všem zaměstnancům online na sdíleném úložišti DD Nepomuk.
Všechny vnitřní předpisy jsou přístupné v administrativní budově DD Nepomuk, kde jsou vyvěšeny.
12. Úhrady za poskytování informacíDokument naleznete ZDE
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíDokument naleznete ZDE
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíDokument naleznete ZDE
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licenceNejsou poskytnuty žádné výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zprávy ZDE