Děkujeme za podporu.

Nadace Terezy Maxové dětem - logo
PRVNÍ CHODSKÁ - logo PROFESS logo 2021 ČERCHOVKA logo 2021
ADAM and friends - logo DARUJ HRAČKU Asko a.s. logo 2021
Maxin PRAGUE logo 2021 GLS logo 2021 LEKSYS - logo

Sponzoři v roce 2022

Dejme dětem šanci
Prominent Systems
Nadace ČEZ
Oční Optika – Lukáš Bureš
Jantar, Jana Koubová
Obec Svéradice
p. Sinkule Michael
pí. Bořánková Jaroslava

Sponzoři v roce 2021

KLAUS Timber a.s.
Nadace bpd partners
Nadační fond Albert
Oční Optika – Lukáš Bureš
Jantar, Jana Koubová
ČVUT v Praze – Fakulta Elektrotechnická
p. Šipla Jan
pí. Helmlová Radka
pí. Bořánková Jaroslava
Mgr. Petr Žižka, advokátní kancelář
Helmlová Radka

Sponzoři v roce 2020

KM WOOD s.r.o.
KLAUS Timber a.s.
Lupasoft s.r.o.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Nadace Terezy Maxová dětem
Oblastní charita Horažďovice
Nadační fond Albert
pí. Bořánková Jaroslava
Farma Oselce a.s.
p. Otta Vladimír
pí. Goodenoughová
Jantar, Jana Koubová
Obec Svéradice
DAOS PLUS s.r.o
Mgr. Petr Žižka, advokátní kancelář
OneBerg s.r.o.
Mgr. Dobroslava Žižková
Oční Optika – Lukáš Bureš

Sponzoři v roce 2019

KLAUS Timber a.s.
Klub přátel dětí Dětských domovů
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk
pí. Bořánková Jaroslava
Jantar, J. Koubová
p. Pavlásek Jaroslav
p. Török David
p. Manhart Pavel
Obec Svéradice
Farma Oselce
Ing. Polák Richard
pí. Helmová Radka

Sponzoři v roce 2018

Ekoles Hajšman Karel s.r.o.
KLAUS Timber a.s.
Klub přátel dětí Dětských domovů
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk
UZDRAVÍ s.ro.
SRPDŠ při ZŠ Pačejov
Jantar, J. Koubová
PharmDr. Anna Hánová, Lékárna Nepomuk
Mgr. Miloslava Rutová
Automotoklub Pačejov
Farma Oselce
Ing. Polák Richard

Sponzoři v roce 2017

Římskokatolická farnost Kasejovice
KLAUS Timber a.s.
Prominent Systems
Diecézní charita Plzeň
Římskokatolická farnost Nepomuk
Hospůdka v Oseku
p. Široký Jan
Obec Svéradice
Nadační fond Veroniky Kašákové
UZDRAVÍ s.ro.
IFMSA Česká Republika
Jantar, J. Koubová
Město Triptis
JNJ Global BusinessService
Accenture Services
Tech Data Distribution s.r.o.
Farma Oselce
p. Kýna Jaroslav
pí. Říhová Marcela
Ing. Polák Richard

Sponzoři v roce 2016

Akciový pivovar Letiny a.s
KLAUS Timber a.s.
Oblastní charita Horažďovice
Diecézní charita Plzeň
SDH Třebomyslice
Ekoles Hajšman Karel spol. s r.o.
p. Široký Jan
Obec Svéradice
Nadační fond Albert
UZDRAVÍ s.ro.
Kuvag CR
LESOIL, s.r.o.
Maxim Prague s.r.o.
Jindřich Troch
Jantar, J. Koubová
Obec Nové Mitrovice
MUDr. Drahomíra Jiranová
AHV  Trans s.r.o.
Tech Data Distribution s.r.o.
Farma Oselce
Ing. Luboš Fous
p. Jan Zeman
Ing. Richard Polák
Pekařství Jílek

Sponzoři v roce 2015

Akciový pivovar Letiny a.s
KLAUS Timber a.s.
Spoludětem o.p.s
Diecézní charita Plzeň
Nadační fond Schody do života
Ekoles Hajšman Karel spol. s r.o.
p. Široký Jan
Obec Svéradice
Prominent Systems spol. s.r.o.
UZDRAVÍ s.ro.
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
LESOIL, s.r.o.
Maxim Prague s.r.o.
Český svaz ledního hokeje
Jantar, J. Koubová
ORI spol. s r.o.

Sponzoři v roce 2014

AGRA GROUP a.s.
KLAUS Timber a.s.
Evropsko-ruská banka, a.s.
DV Trans spol. s r.o.
Oblastní charita Horažďovice
Diecézní charita Plzeň
p. Todor Mirkov Ovnarski
Fotbalová asociace ČR o.s.
p. Široký Jan
Obec Svéradice
Jantar, J. Koubová
MUDr. Doušová Jana
Lékárna Betula
Diecézní charita Plzeň
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
LESOIL, s.r.o.
Prominent Systems spol. s.r.o.
EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.
p. David Schlegel
MUDr. Pavel Fiedler
Trias Group, s.r.o.
FRIZA, spol. s.r.o.
Pneu Duchek Havel s.r.o.
Barbora Šešulková
ORI spol. s r.o.

Sponzoři v roce 2013

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
AXI MONT s.r.o.
KLAUS Timber a.s.
Oblastní charita Horažďovice
KUVAG CR, spol. s.r.o.
ZKD Dvorec
pí. Bořánková Jaroslava
Prominent Systems
Nadační fond Schody do života
Diecézní charita Plzeň
UP Brand activation
Město Blovice
Obec Kozlovice
MUDr. Drahomíra Jiranová
Nadační fond Schody do života
Jantar, J. Koubová
Lékárna Betula
Obec Svéradice
p. Široký Jan
Diecézní charita Plzeň
Občanské sdružení „Život je hrou“
AGRA GROUP a.s.
EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.
LESOIL, s.r.o.
MUDr. Jana Doušová
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
PharmDr. Hánnová Anna
Prominent Systems
Nakladatelství Sobotáles
ZKD Plzeň
MUDr. Hynek Michal
Tech Data Distribution s r.o.
První chodská stavební společnost
ORI spol. s r.o.